Prohlášení o udržitelné politice

Eden, obchodní divize společnosti Marmon Group Limited, spolupracuje s obchodními řetězci a značkami při navrhování, výrobě a instalaci kvalitních maloobchodních prodejních zařízení, které zaujmou zákazníky a podporují prodej.

 

Jako přední poskytovatel chytrých řešení využíváme naší odbornosti a hlubokých zkušeností v oboru, abychom vytvořili jedinečná a všestranná řešení pro neustále se měnící výzvy, které představuje komplexní maloobchodní prostředí.

Eden si uvědomuje důležitost udržitelného rozvoje a bude spolupracovat se svými zákazníky, aby zajistil, že všechny naše projekty splní jejich požadavky na udržitelnost.

 

Prostředí

Eden se zavazuje neustále hledat způsoby, jak snížit dopad podnikání na životní prostředí a pracovat na prevenci znečištění. Zvláštní pozornost věnujeme minimalizaci odpadu a efektivitě využití zdrojů a pokud je to možné, používáme udržitelné materiály. Cíle OSN v oblasti udržitelnosti bereme a snížení množství emitovaného uhlíku bereme velmi vážně. Hledáme způsoby, jak minimalizovat naše emise uhlíku v souladu s naším systémem environmentální politiky / systémem řízení.

 

Lidé

Společnost Eden se zavázala poskytovat bezpečné pracovní prostředí, které se zaměřuje na prevenci úrazů a zdraví zaměstnanců. Věříme, že každý musí hrát roli při vytváření bezpečného pracovního prostředí pro sebe, pro ty, se kterými pracuje, a také pro zajištění toho, aby veřejnost neohrožovala žádná z našich činností. Eden je hrdy na to, že jsme členy Sedexu, což nám umožňuje řídit sociální a environmentální chování a chránit lidi pracující v dodavatelském řetězci.

Eden uznává hodnotu svých zaměstnanců a spolupracuje s nimi na rozvoji jejich potenciálu a zvyšování jejich kompetencí prostřednictvím pravidelných školení. Tam, kde je to možné, přijímáme naše zaměstnance, abychom podpořili místní ekonomiku.

 

Komunita

Eden se snaží zajistit, abychom pozitivně spolupracovali s komunitami, ve kterých působíme. Efektivní komunikace je důležitá, aby si všichni, kteří pro nás nebo za nás pracují, byli vědomi svých povinností zajistit vysoký standard péče o životní prostředí a komunitu.

 

Zdroje

Eden zajišťuje, že naše materiály jsou získávány odpovědným a udržitelným způsobem. Zabýváme se pečlivým výběrem dodavatelského řetězce, od kterého se očekává, že bude dodržovat naše přísné standardy zodpovědného získávání zdrojů a bude sdílet naše cíle udržitelnosti.

 

Úzkou spoluprací s našimi vybranými dodavateli na podpoře odpovědných přístupů v celém dodavatelském řetězci si naši zákazníci mohou být jisti odpovědným získáváním zdrojů.

Domů