Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ludzie.
Planeta.
Profit.

Wiemy, że nasza przyszłość zależy od przyszłości naszej planety. Podejmowane dziś działania kładą podwaliny pod zrównoważoną działalność gospodarczą i lepsze środowisko dla tych, którzy przyjdą po nas.

Zaczyna się to od naszych lokalnych społeczności, w które jesteśmy w pełni zaangażowani. Zdajemy sobie sprawę z wagi zrównoważonego rozwoju i współpracujemy z naszymi klientami, aby zapewnić, że wszystkie nasze projekty spełniają ich wymagania w tym zakresie.

 

Inwestujemy w technologię i odpoczynek

 • W miejscowości Adamov pomogliśmy w budowie miejskiej biokorytarzowej strefy relaksu w lokalnym parku.
 • Zmieniliśmy nasze plany budowlane, aby zapewnić rybitwom spokojne miejsce do gniazdowania.
 • Zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą technologię usuwania zapachów z naszej lakierni.
 • Nadmiar ciepła z naszej lakierni wykorzystujemy do podgrzewania wody i zmniejszenia zużycia energii.

W Hirwaun zmniejszamy ilość odpadów i zużycie energii

 • Zainstalowaliśmy zbiornik na wodę deszczową o pojemności 100 000 litrów, z którego korzystamy w fabryce.
 • Zapewniamy odbiór i ponowne wykorzystanie palet od naszych dostawców stali, co skutkuje rocznym zmniejszeniem ilości odpadów o 20 ton.
 • Przeszliśmy na szklane butelki wielokrotnego użytku, żeby zredukować ilość odpadów plastikowych.
 • Zainstalowaliśmy światłoczułe wyłączniki do oświetlenia, żeby zmniejszyć zużycie energii.

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na zmniejszenie naszego uzależnienia od energii i wpływu na środowisko. Oto kilka z podjętych przez nas kroków

 • Spełniamy najbardziej rygorystyczne limity emisji i utrzymujemy się poniżej jednej dziesiątej obowiązującego poziomu wymaganego przez przepisy prawne.
 • Sortujemy odpady ze wszystkich obszarów produkcyjnych, a tam, gdzie to możliwe, wykorzystujemy je ponownie i poddajemy recyklingowi.
 • Do pakowania produktów używamy specjalnych folii stretch, które są bardziej wytrzymałe i pozwalają ograniczyć ilość odpadów, a także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla podczas produkcji.
 • Opowiadamy się za “odpadami bez papieru i plastiku”. Staramy się unikać niepotrzebnego drukowania dokumentów i w miarę możliwości przechowujemy je wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli nie możemy uniknąć drukowania, używamy wyłącznie papieru pochodzącego z recyklingu.
 • Wspieramy działania na rzecz zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych w społeczeństwie. Aby uniknąć niepotrzebnego zużywania butelek PET, zainstalowaliśmy system z wysokiej jakości filtrowaną wodą pitną.
 • Zwracamy również uwagę na nasz ślad ekologiczny w zakresie transportu. Dlatego też nasze produkty trafiają bezpośrednio do klientów europejskich. Dzięki temu unika się niepotrzebnego wytwarzania emisji i innych zanieczyszczeń w wyniku transportu do odległych miejsc. Ponadto używamy również elektrycznych wózków widłowych.

Sprzeciwiamy się współczesnemu niewolnictwu i wspieramy zrównoważoną politykę

W naszej organizacji i w łańcuchach dostaw stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec współczesnego niewolnictwa. Prewencja, wykrywanie i zgłaszanie przypadków współczesnego niewolnictwa w dowolnej części naszej organizacji lub łańcucha dostaw jest obowiązkiem każdego, kto pracuje dla nas lub w naszym imieniu. Pracownikom nie wolno angażować się, ułatwiać ani ukrywać żadnych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tych zasad lub sugerować takie naruszenie. ​Zobowiązujemy się do współpracy z naszymi stronami zainteresowanymi i bezpośrednimi dostawcami w celu wyeliminowania ryzyka współczesnego niewolnictwa w naszej działalności i łańcuchu dostaw. W ramach naszych procesów zawierania umów uwzględniamy konkretne zakazy dotyczące korzystania ze współczesnego niewolnictwa i nielegalnej pracy oraz wymóg przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania.

Zobowiązujemy się także do nieustannego poszukiwania sposobów ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom. Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, w którym kładzie się nacisk na zapobieganie urazom i zdrowie. Cenimy naszych pracowników i współpracujemy z nimi, aby rozwijać ich potencjał i podnosić kompetencje poprzez regularne szkolenia. Zawsze też współpracujemy ze społecznościami, w których działamy.

Jesteśmy członkami
platformy Sedex

i przyczyniamy się do poprawy warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw.

Dlaczego właśnie EDEN?

Serwis

Jesteśmy gotowi spełnić wszystkie Twoje życzenia w zakresie wyposażenia sklepów.

Produkcja i logistyka 

Z naszych zakładów produkcyjnych w Czechach i Wielkiej Brytanii dystrybuujemy nasze produkty w całej Europie.

Tło globalne

Dzięki naszemu międzynarodowemu doświadczeniu korzystamy z globalnej wiedzy we wszystkich dziedzinach handlu detalicznego.

Nasi klienci