Sociální odpovědnost

Lidé.
Planeta.
Profit.

Víme, že naše budoucnost závisí na budoucnosti celé planety. Činnosti, které dnes provádíme, kladou základy udržitelného podnikání a lepší prostředí pro ty, kteří přicházejí po nás. Začíná to našimi místními komunitami, do kterých jsme plně zapojeni.

Uvědomujeme si důležitost udržitelného rozvoje a spolupracujeme se svými zákazníky, abychom zajistili, že všechny naše projekty splní jejich požadavky na udržitelnost.

Investujeme do technologie i odpočinku

 • V Adamově jsme přispěli na výstavbu městského biokoridoru relaxační zóny v místním parku.
 • Změnili jsme naše stavební plány, jen abychom zajistili klidné místo, kde budou moci jiřičky hnízdit.
 • Investovali jsme do moderní technologie odstraňující zápach z naší lakovny.
 • Používáme přebytečné teplo z naší lakovny k ohřevu vody a snižování energetické náročnosti.

V Hirwaun snižujeme počet odpadu a spotřebu energií

 • Instalovali jsme 100 000 litrovou nádrž na dešťovou vodu, kterou používáme v továrně.
 • U našich dodavatelů oceli zajišťujeme sběr a znovupoužití palet, což má za následek roční úsporu 20 tun odpadu.
 • Přešli jsme na opakovaně použitelné skleněné lahve a snížili tak množství plastového odpadu.
 • Instalovali jsme fotocitlivé spínače pro osvětlení a snížení spotřeby energie.

Neustále zkoumáme nové způsoby, jak snížit naši energetickou závislost a dopad na životní prostředí. Zde je jen několik kroků, které jsme podnikli

 • Splňujeme nejpřísnější emisní limity a zůstáváme pod desetinou současné zákonné úrovně.
 • Třídíme odpad ze všech výrobních oblastí, pokud je to možné, opětovně používáme a recyklujeme.
 • Pro balení výrobků používáme speciální streč fólie, které mají vyšší pevnost a snižují odpad, jakož i produkují nižší emise CO2 při jejich výrobě.
 • Zasazujeme se o „bezpapírový a bezplastový odpad“. Snažíme se vyhnout zbytečnému tisku dokumentů a pokud možno je uchovávat pouze v elektronické podobě. Pokud se nemůžeme vyhnout tisku, používáme pouze recyklovaný papír.
 • Podporujeme redukci plastů v rámci společnosti. Abychom předešli zbytečnému používání PET lahví, nainstalovali jsme systém s vysoce kvalitní filtrovanou pitnou vodou.
 • Přemýšlíme také o naší ekologické stopě, pokud jde o dopravu. Proto naše výrobky směřují přímo k evropským zákazníkům. Tímto způsobem se vyhneme zbytečné produkci emisí a jiných znečišťujících látek vznikajících z dopravy do vzdálených lokalit. Kromě toho využíváme také elektrické vysokozdvižné vozíky.

Jsme proti modernímu otroctví a podporujeme udržitelnou politiku

Máme přístup nulové tolerance k modernímu otroctví v naší organizaci nebo v našich dodavatelských řetězcích. Prevence, detekce a hlášení moderního otroctví v kterékoli části naší organizace nebo dodavatelského řetězce jsou odpovědností všech, kteří pro nás nebo za nás pracují. Zaměstnanci se nesmí účastnit, usnadňovat ani tajit žádné činnosti, které by mohly vést nebo naznačovat porušení těchto zásad. ​Zavazujeme se spolupracovat s našimi zúčastněnými stranami a přímými dodavateli s cílem řešit riziko moderního otroctví v našich provozech a dodavatelském řetězci. V rámci našich smluvních procesů zahrnujeme konkrétní zákaz používání moderního otroctví a nedovolené práce a požadavek dodržování našeho Kodexu chování.

Dále se zavazujeme neustále hledat způsoby, jak snížit dopad podnikání na životní prostředí a pracovat na prevenci znečištění. Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí, které se zaměřuje na prevenci úrazů a zdraví. Vážíme si našich zaměstnanců a spolupracujeme s nimi na rozvoji jejich potenciálu a zvyšování jejich kompetencí prostřednictvím pravidelných školení. Vždy také pracujeme s komunitami, ve kterých působíme.

Jsme členy
platformy Sedex

a pomáháme zlepšovat pracovní podmínky v globálních
dodavatelských řetězcích.

Proč právě EDEN?

Servis

Jsme připraveni splnit všechna vaše přání v oblasti vybavení obchodu.

Výroba a logistika

Z výroby v ČR a VB distribuujeme naše produkty po celé Evropě.

Globální zázemí

Díky zahraničnímu zázemí čerpáme z globálních znalostí ze všech oblastí retailu.

Naši klienti