Zbyněk Husák mówi o tym co za największe wyzwanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla sprzedawc

Co uważa Pan za największą zmianę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju dla handlu detalicznego w ostatnich latach?

Myślę, że to postawa. Jesteśmy świadkami rosnących oczekiwań konsumentów, aby wszystkie firmy były szczere i uczciwe w swoich działaniach. Jest to oczywiście bardziej odczuwalne dla sprzedawców detalicznych i marek, ponieważ oferują dobra namacalne, które są bardziej wystawione na ocenę opinii publicznej. Jeśli podczas wizyty w sklepie ktoś zamierza się rozstać ze swoimi pieniędzmi, chce wiedzieć, na co konkretnie je wydaje. I to jest prawidłowy stan rzeczy. Dziś już trudniej mamić nabywców obietnicami – trzeba wykazać się prawdziwym zaangażowaniem, gdyż to właśnie kupujący decyduje swoim portfelem.

Wystarczy choćby przyjrzeć się współpracy Loop z Tesco: https://www.tesco.com/groceries/en-GB/zone/loop – na razie jest to co prawda 150 sklepów na próbę, ale jeszcze kilka lat temu byłoby to postrzegane jako masowa sprzedaż detaliczna na niewyobrażalnie dużą skalę.

Czym różni się polityka zrównoważonego rozwoju w firmie Eden od podejścia innych firm?

Uważam, że nasze podejście jest znacznie bardziej kompleksowe. Możemy oczywiście mówić o ekologicznych materiałach i procesach, które przyniosą korzyści naszym klientom, ale dotyczy ono także naszego miejsca zamieszkania i pracy. 

 

Na przykład wstrzymaliśmy prace budowlane w naszej europejskiej siedzibie, aby oknówki zwyczajne mogły tam nadal zakładać swoje gniazda. Ptaki te są wyróżnione żółtym kolorem na liście gatunków zagrożonych wyginięciem, zrobiliśmy więc sobie przerwę, aby pozwolić im dalej wychowywać młode zanim odlecą do Afryki, gdzie spędzają zimę. 

Niedawno stworzyliśmy również bio-korytarz i strefy relaksu w miejscowych parkach. 

Zainwestowaliśmy ponadto w najnowocześniejszy sprzęt, który sprawia, że poziom emisji z naszej działalności mieści się w granicy zaledwie 8 – 10% limitów ustalonych przez nasze władze lokalne. Sprzęt ten wykorzystuje najnowszą technologię do ograniczania wyziewów z naszej linii lakierniczej.

Wraz z moim zespołem zarządzającym angażujemy się w pełni w przestrzeganie zasady potrójnej odpowiedzialności wobec ludzi, planety i zysku – to najważniejsze!

 

Jakie są według Pana największe wyzwania dla dostawców?

Naciski na utrzymanie niskiego poziomu cen nie ustają! Nasi klienci chcą korzystać z dobrodziejstw zrównoważonego rozwoju, ale musimy także rozumieć ich cele biznesowe.

Prawdziwie zrównoważone projekty pozwalają oszczędzać pieniądze poprzez zmniejszenie zużycia materiałów, ograniczając procesy, ilość odpadów i energii, konieczne jest jednak długofalowe inwestowanie w myślenie i innowacje, aby uzyskać jak największe korzyści. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć jest bardziej kreatywne i przemyślane podejście.

Nasz łańcuch dostaw również musi być jasny i przejrzysty. Interesariusze naszych klientów całkiem słusznie oczekują informacji na temat etycznego pozyskiwania zasobów i stopnia zaangażowania transportu – identyfikowalność jest tu najważniejsza.

Na szczęście dla nas główna produkcja odbywa się w Europie kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę, że transport każdego 20-stopowego kontenera z Chin do dowolnego portu w Europie przyczynia się do powstania blisko trzech ton CO2 w postaci śladu węglowego, mamy kolejny powód, dla którego sprzedawcy detaliczni powinni „robić zakupy lokalnie”!

 

Transport każdego 20-stopowego kontenera z Chin do dowolnego portu w Europie przyczynia się do powstania blisko trzech ton CO2 w postaci śladu węglowego

Jakie są według Pana największe wyzwania dla sprzedawców detalicznych i marek?

Muszą oscylować na granicy spełniania wymagań etycznych kupujących przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości. Nie zawsze jest im łatwo reagować w takim samym tempie, w jakim zmienia się postrzeganie konsumentów. Ta potrzeba szybkiego działania i uprzedzania faktów będzie tylko rosła. Przejawia się to w oczekiwaniach sklepów, które wymagają elastycznych rozwiązań, które można zmieniać stosownie do potrzeb. Sytuacja wokół epidemii COVID-19 oczywiście jeszcze to przyspieszyła, powodując znaczne utrudnienia w działalności, jednak ten pęd w kierunku adaptowalności wciąż się nasila.

Kolejnym wyzwaniem jest uzyskanie jasności co do materiałów i procesów. Istnieje ogromna liczba zrównoważonych rozwiązań (niektóre z nich są mocno dyskusyjne!). Dokonywanie wyboru jest jak stąpanie po polu minowym. Natknęliśmy się na materiały, które na pierwszy rzut oka wydawały się idealną „ekologiczną” alternatywą, aby zaraz dowiedzieć się, że terminy dostaw są po prostu zbyt odległe dla programów detalicznych lub, że nie są dostępne w wystarczającej ilości do wprowadzenia na skale masową.

Aby dany materiał mógł stanowić realną alternatywę, nie wystarczy, że spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju, ale musi się również sprawdzić pod kątem możliwości zaopatrzenia.

Jaką najlepszą praktykę może Pan polecić?

Należy mieć zawsze szerszą perspektywę. Skupiając się tylko na samym urządzeniu, można pominąć wszystkie związane z nim elementy, takie jak opakowanie, transport czy kwestie dotyczące eksploatacji i wycofania z użytku. Są to wszystkie potencjalne obszary, w których można ograniczyć energię, czas i koszty, a to właśnie owo „ograniczanie” znajduje się zawsze na szczycie piramidy zrównoważonego rozwoju.

piramidy zrównoważonego rozwoju

Czy może nam powiedzieć więcej o usługach firmy Eden dotyczących regeneracji i ponownego wykorzystania?

Stal nadaje się wprawdzie doskonale do recyklingu, jednak w przypadku stałego wyposażenia sklepów bardziej zasadne jest, w miarę możliwości, przedłużenie jego trwałości (i oczywiście „ponowne wykorzystanie” jest drugim szczeblem w piramidzie zrównoważonego rozwoju!). To bardzo prosty proces. Podczas demontażu wyposażenia wybieramy te elementy, których regeneracja jest opłacalna i kierujemy je na naszą specjalistyczną linię remontową. Po regeneracji trafiają do magazynu, a następnie wracają do obiegu po obniżonej cenie, nawet o 30%.

Wszystko zaczęło się od jednego z naszych klientów, ale już teraz obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony innych odbiorców, którzy chcą realizować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie obniżać koszty działalności. 

Jakie istotne zmiany, Pana zdaniem, czekają nas w najbliższych latach?

Jeśli chodzi o sprawy konstrukcyjne, myślę, że będzie rosło zapotrzebowanie na wyposażenie, które nadaje się do wielu zastosowań i łatwo adaptuje do zmian w przyszłości, a jednocześnie zapewnia dłużą trwałość. 

Powinniśmy spodziewać się nowych modeli podaży i własności wynikających z przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zwróćmy uwagę na to, jak Ikea testuje usługi wynajmu mebli biurowych i kuchennych oraz skup mebli domowych do renowacji. Nie jest wykluczone, że pomysły te można zastosować w przypadku wyposażenia punktów sprzedaży detalicznej.

Moim zdaniem nabywcy będą coraz częściej oczekiwać od marek i sprzedawców, aby wykazywali się działaniami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi. Możliwe, że będziemy obserwować coraz częstsze stosowanie przez sklepy wyposażenia sprzedażowego i wystawowego, które przekonywująco komunikuje te dążenia nabywcom, aby zwiększać transparentność marki i zyskiwać lojalność kupujących. 

Cokolwiek się będzie działo w sklepach, jestem dobrej myśli. Dążenie do bardziej zrównoważonego świata może być wyłącznie czymś pozytywnym. Minione miesiące przypomniały nam wszystkim, jak nagle na horyzoncie może pojawić się coś nieoczekiwanego. Mając jednak właściwe nastawienie i zdolności adaptacyjne, możemy zawsze stawiać czoła wszystkiemu, co przyniesie nam przyszłość i zaakceptować zmiany, które staną na naszej drodze.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju firmy Eden i społecznej odpowiedzialności biznesu,kliknij tutaj .

 

Odnawianie i ponowne wykorzystanie