Prezident skupiny, Zbyněk Husák, mluví o tom, co vidí jako největší výzvy pro udržitelnost v retailu

Co v posledních letech považujete za největší změnu v oblasti udržitelnosti maloobchodního prodeje?

Myslím si, že je to přístup. Jsme svědky zvyšujících se požadavků spotřebitelů a nakupujících na otevřenost a čestnost jednání všech firem. Maloobchodní prodejci a značky toto samozřejmě pociťují intenzivněji, jelikož jejich věci, kterých se můžete dotknout a cítit je, jsou více na očích veřejnosti. Pokud se v prodejně chystáte rozloučit se svými penězi, chcete vědět, za co je utrácíte. A to je dobře. Nyní je složitější mít pouze ústa plná slibů – musíte být opravdu zapálení, jinak se nakupující budou rozhodovat svojí peněženkou.

Stačí se jen podívat na spolupráci Loop a Tesco: https://www.tesco.com/groceries/en-GB/zone/loop – dobře, zatím jde o 150 prodejen na zkoušku, ale i to by před pár lety bylo v oblasti masového maloobchodního prodeje nepředstavitelné.

Jak se liší přístup k udržitelnosti v Edenu od přístupu jiných firem?

Věřím, že náš přístup je daleko širší. Ano, můžeme hovořit o udržitelných materiálech a procesech, které budou přínosem pro naše zákazníky, ale jde také o to, kde žijeme a pracujeme.

Pro příklad – v našem evropském sídle jsme odložili výstavbu, aby zde mohly i nadále hnízdit jiřičky obecné. Jsou na žlutém seznamu ohrožených druhů, takže jsme udělali pauzu, abychom jim umožnili vyvést mladé ještě před jejich odletem zpět do Afriky, kde tráví zimu. Dále jsme také nedávno vytvořili biokoridor a odpočinkové zóny v místních parcích. A k tomu všemu jsme ještě investovali do moderního zařízení, které zajišťuje, že naše emise dosahují pouze 8 – 10 % limitů stanovených našimi místními úřady. Toto zařízení využívá nejnovější technologii pro omezování zápachu z naší lakovací linky.

Můj vedoucí tým i já jsme absolutně oddaní principu trojí odpovědnosti vůči lidem, planetě a zisku – odshora!

Jaké jsou podle vás největší výzvy pro dodavatele?

Tlak na udržování cen na nízké úrovni nikdy nezmizí! Naši zákazníci chtějí přijmout udržitelnost, ale musíme také pochopit jejich obchodní cíle.

Opravdu udržitelné návrhy šetří peníze, což vychází ze snižování množství materiálů, procesů, odpadu a energie, vyžaduje to však časové investice do myšlení a inovací, aby z mála bylo možné získat více. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je větší kreativita a chytřejší myšlení.

Náš dodavatelský řetězec také musí být jasný a transparentní. Zainteresované osoby našich zákazníků celkem oprávněně požadují informace o využívání etických zdrojů a přepravní vzdálenosti – dohledatelnost je zde klíčová.

Naštěstí pro nás probíhá hlavní část naší výroby v kontinentální Evropě a ve Velké Británii. Když uvážíte, že každý šestimetrový kontejner přepravovaný z Číny do jakéhokoliv evropského přístavu vyprodukuje v rámci vaší uhlíkové stopy téměř tři tuny CO2, máme pro maloobchodní prodejce další důvod k tomu, aby „nakupovali lokálně“!

Každý šestimetrový kontejner přepravovaný z Číny do jakéhokoliv evropského přístavu vyprodukuje v rámci vaší uhlíkové stopy téměř tři tuny CO2

Jaké jsou podle vás největší výzvy pro maloobchodní prodejce a značky?

Musí balancovat na tenké hranici splnění etických požadavků nakupujících a zároveň poskytovat určitou hodnotu. Není pro ně snadné reagovat vždy stejným tempem podle toho, jak se mění vnímání zákazníků. Potřeba jednat rychle a být vždy krok před událostmi bude jen narůstat. Vidíme to na požadavcích u prodejen a instalací, které se mohou ohýbat a otáčet. Situace kolem epidemie COVID-19 to samozřejmě ještě urychlila, neboť přinesla tvrdé provozní změny, ale tempo adaptability stále roste.

Další výzvou je udělat si jasno co se týče materiálů a procesů. Existuje zde široké spektrum udržitelných řešení (některá z nich diskutabilní!). Vědět, co si vybrat, může být minovým polem. Setkali jsme se s materiály, které se na první pohled jevily jako dokonalá „zelená“ alternativa, ale posléze jsme zjistili, že dodací lhůty jsou pro maloobchodní programy prostě příliš dlouhé nebo tyto materiály nelze nakupovat v dostatečném množství pro velkoobjemovou výrobu.

K tomu, aby byl materiál skutečnou alternativou, nestačí pouze to, že projde testem udržitelnosti, ale musí také projít testem nákupu.

Co doporučujete jako osvědčený postup?

Vždy se dívejte na celkový obraz. Pokud se zaměříte pouze na samotnou instalaci, ujdou vám všechny věci kolem, jako je balení, přeprava nebo souvislosti co se týče provozu nebo konce životnosti. Tohle všechno jsou potenciální oblasti, kde lze snížit energii, čas a náklady. A „snižování“ je vždy na vrcholu pyramidy udržitelnosti.

Pyramida udržitelnosti

Můžete nám říct více o službách, které Eden poskytuje v oblasti renovace a opětovného využití?

Ocel je skvělý materiál pro recyklaci, ale v případě dlouhodobých instalací na prodejnách dává větší smysl prodloužit jejich životnost, pokud je to možné (a samozřejmě „opětovné využití“ je na druhém místě pyramidy udržitelnosti!). Jde o velmi jednoduchý proces. Při odstraňování instalací separujeme ty, které lze ekonomicky renovovat, a vracíme je zpět na naši specializovanou renovační linku. Po renovaci putují do skladu a následně jsou vráceny do oběhu za sníženou cenu, a to až o 30%.

Začalo to u jednoho našeho zákazníka, ale nyní zaznamenáváme rostoucí poptávku od dalších, kteří chtějí podpořit své cíle v oblasti udržitelnosti a ušetřit na nákladech.

Jaké výrazné změny nás, dle vašeho názoru, čekají v nejbližších letech?

Co se týče řešení, myslím si, že bude sílit potřeba toho, aby instalace sloužily k více než jedné věci a daly se snadno přizpůsobit změnám – chytrá řešení, která odolají budoucímu vývoji a vydrží déle.

Měli bychom očekávat, že uvidíme nové modely dodávek a vlastnictví, které budou poháněny přechodem na oběhové hospodářství. Podívejte se, jak Ikea zkouší pronajímat kancelářský nábytek a kuchyně a odkupovat domácí nábytek za účelem renovace. Není nepředstavitelné, že by tyto nápady mohly být převzaty pro maloobchodní instalace.

Dle mého názoru budou ze strany nakupujících přicházet větší očekávání v tom smyslu, že maloobchodní prodejci a značky budou muset prokazovat své udržitelné jednání. Mohlo by se to stát součástí prožitku v prodejně, kde uvidíme posun směrem k maloobchodním instalacím a vystaveným produktům, které to autentickým způsobem sdělí nakupujícím, čímž se zvýší transparentnost a získá loajalita.

Ať už se v prodejnách stane cokoliv, zůstávám pozitivní. Posun směrem k udržitelnějšímu světu může být jen dobrý. Uplynulé měsíce nám všem připomněly, jak rychle se na obzoru může objevit něco neočekávaného. Ale se správně nastaveným myšlením a vůlí přizpůsobit se můžeme vždy čelit všemu, co nám budoucnost přinese, a přijmout změny, které nám vstoupí do cesty.

 

Pro více informací o politice udržitelnosti ve společnosti Eden a společenské odpovědnosti podniků klikněte zde.

 

Náš proces renovace a znovupoužití