Prohlášené o politice moderního otroctví

Očekáváme, že každý, kdo bude s námi nebo naším jménem spolupracovat, bude podporovat a dodržovat následující opatření k ochraně proti modernímu otroctví:

Máme přístup nulové tolerance k modernímu otroctví v naší organizaci nebo v našich dodavatelských řetězcích. Prevence, detekce a hlášení moderního otroctví v kterékoli části naší organizace nebo dodavatelského řetězce jsou odpovědností všech, kteří pro nás nebo za nás pracují. Zaměstnanci se nesmí účastnit, usnadňovat ani tajit žádné činnosti, které by mohly vést nebo naznačovat porušení těchto zásad.

Zavazujeme se spolupracovat s našimi zúčastněnými stranami a přímými dodavateli s cílem řešit riziko moderního otroctví v našich provozech a dodavatelském řetězci.

V rámci našich smluvních procesů zahrnujeme konkrétní zákaz používání moderního otroctví a nedovolené práce a požadavek dodržování našeho Kodexu chování, který stanovuje minimální standardy potřebné k boji proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi.

Naše náborové postupy vyžadují, aby agentury pro zaměstnávání a nábor pracovníků a další třetí strany dodávající pracovníky naší organizaci dodržovaly náš Kodex chování. Dodavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky prostřednictvím třetí strany, jsou rovněž povinni získat souhlas třetích stran s dodržováním Kodexu chování.

Očekáváme, že každý, kdo bude s námi nebo naším jménem spolupracovat, bude podporovat a dodržovat následující opatření k ochraně proti modernímu otroctví:

Máme přístup nulové tolerance k modernímu otroctví v naší organizaci nebo v našich dodavatelských řetězcích. Prevence, detekce a hlášení moderního otroctví v kterékoli části naší organizace nebo dodavatelského řetězce jsou odpovědností všech, kteří pro nás nebo za nás pracují. Zaměstnanci se nesmí účastnit, usnadňovat ani tajit žádné činnosti, které by mohly vést nebo naznačovat porušení těchto zásad.

Zavazujeme se spolupracovat s našimi zúčastněnými stranami a přímými dodavateli s cílem řešit riziko moderního otroctví v našich provozech a dodavatelském řetězci.

V rámci našich smluvních procesů zahrnujeme konkrétní zákaz používání moderního otroctví a nedovolené práce a požadavek dodržování našeho Kodexu chování, který stanovuje minimální standardy potřebné k boji proti modernímu otroctví a obchodování s lidmi.

Naše náborové postupy vyžadují, aby agentury pro zaměstnávání a nábor pracovníků a další třetí strany dodávající pracovníky naší organizaci dodržovaly náš Kodex chování. Dodavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky prostřednictvím třetí strany, jsou rovněž povinni získat souhlas třetích stran s dodržováním Kodexu chování.