Deklaracja dotycząca polityki zrównoważonego rozwoju

Eden, oddział handlowy Marmon Group Limited, współpracuje ze sprzedawcami detalicznymi i markami przy projektowaniu, produkcji i montażu wysokiej jakości systemów merchandisingowych i wystawowych, które angażują klientów i zwiększają sprzedaż.

Jako wiodący dostawca inteligentnych rozwiązań, wykorzystujemy naszą wiedzę i bogate doświadczenie w branży do tworzenia wyjątkowych, wszechstronnych rozwiązań dla ciągle zmieniających się wyzwań, jakie stawia złożona branża handlu detalicznego.

Firma Eden ma świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju i współpracuje ze swoimi klientami, aby zapewnić, że jej projekty będą spełniać ich wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Środowisko naturalne

Firma Eden nieustannie poszukuje sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko i działa na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom. Zwracamy szczególną uwagę na minimalizację ilości odpadów i efektywne wykorzystanie zasobów oraz dbamy o to, aby używać ekologicznych materiałów tam, gdzie to możliwe. Bardzo poważnie traktujemy cele ONZ dotyczące zrównoważonego rozwoju, do których należy zmniejszenie ilości emitowanego dwutlenku węgla. Szukamy sposobów na zminimalizowanie naszej emisji dwutlenku węgla zgodnie z naszą polityką/systemem zarządzania ochroną środowiska.

 

Ludzie

Eden zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, w których szczególny nacisk kładzie się na zapobieganie urazom i ochronę zdrowia. Jesteśmy przekonani, że każdy ma może mieć swój udział w tworzeniu bezpiecznego miejsca pracy dla siebie i swoich współpracowników oraz dbaniu o to, aby nasza działalność nie stwarzała zagrożeń dla społeczeństwa. Firma Eden może się poszczycić członkostwem w Sedex, które pozwala kształtować działania na rzecz społeczeństwa oraz ochrony środowiska i chronić ludzi pracujących w łańcuchu dostaw.

Eden docenia wartość swoich pracowników i współpracuje z nimi, aby rozwijać ich potencjał i zwiększać kompetencje poprzez regularne szkolenia. Tam, gdzie to możliwe, rekrutujemy naszych pracowników tak, aby wspierać lokalną gospodarkę.

 

Społeczność

Eden stara się zapewnić pozytywne interakcje ze społecznością, w której działa. Ważna jest skuteczna komunikacja, aby wszyscy, którzy pracują dla nas lub w naszym imieniu, byli świadomi swojej odpowiedzialności za zapewnienie wysokiego standardu troski o środowisko naturalne i lokalną społeczność.

 

Zaopatrzenie

Firma Eden zapewnia, że jej materiały są pozyskiwane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób.  Od uczestników naszego starannie zaprojektowanego łańcucha dostaw oczekujemy przestrzegania naszych rygorystycznych standardów dotyczących odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i podzielania naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dzięki ścisłej współpracy z wybranymi przez siebie dostawcami w celu promowania odpowiedzialnych praktyk w całym łańcuchu dostaw nasi klienci mogą być z kolei pewni, że stosujemy odpowiedzialny system zaopatrzenia.

Strona główna