refurbished-gondola-shelving-header.jpg

UDRŽITELNOST S ÚSPOROU.

Renovace a znovupoužití

Vdechujeme život starému příslušenství, abychom podpořili vaše environmentální cíle a zároveň šetřili vaše rozpočty.

Při demontáži hodnotíme stav existujícího zařízení a třídíme je podle úrovně opotřebení. Zpátky v naší továrně jsou podle stavu jednotlivá obchodní zařízení zpracována a renovována.

Výsledkem jsou renovovaná zařízení, prakticky nerozeznatelná od nových, s dlouhou životností.

Kromě snížení nákladů až o 30 % může snížený odpad a opětovné zpracování významně přispět k dosažení vašich cílů v oblasti životního prostředí.

Níže je uveden náčrt našeho procesu – s klienty, kteří již využili této služby vždy úzce spolupracujeme. Službu vždy přizpůsobujeme způsobu fungování klientova podnikání.

Kontaktujte nás pro více informací o spolupráci a podpoře na vašich udržitelných cílech