Pohleďme za horizont


Pohleďme za horizont

Jen velmi odvážný člověk by dokázal předpovídat rozsah druhé vlny COVID-19, které nyní všichni čelíme. Pokud však dovážíte ze zemí mimo EU, pak je spravedlivé si přiznat, že “běžný business” se stává složitějším vzhledem k narůstajícím zpožděním a přepravním nákladům.


Přístavy po celé Evropě se neustále musí přizpůsobovat novým výzvám: potřeba uzavřít přístav na několik hodin denně kvůli důkladnému čištění, nedostatek řidičů nákladní dopravy a více prázdných kontejnerů (což má za následek extra tarifní náklady) jsou jenom tři příklady z mnoha.


A i když by bylo jednoduché vidět Brexit jako problém jen v UK, i přístavy po celé Evropě budou pravděpodobně od 1. ledna ještě pod větším tlakem s následným dopadem na celý kontinent.


V takové situaci je jednoduché stát se pesimistou. My ale jako společnost, který vyrábí jak v kontinentální Evropě, tak ve Velké Británii, zůstáváme pozitivní. Protože víme, že můžeme i nadále sloužit našim zákazníkům na obou trzích, do značné míry neovlivněni událostmi, které zpozdí oceánské kontejnery.


A jako součást mezinárodní organizace máme široký úhel pohledu a možnosti, jak se postavit k výzvám v rámci globálního zásobování.


Být předem varován je jako být předem ozbrojen”


Spolupracovali jsme s mnoha předními přepravními agenty, kteří mohou být užitečným zdrojem informací poskytujícím pravidelné aktualizace a rady. Nebuďte překvapeni, když uvidíte fráze jako „bezprecedentní provozní problémy“, už teď je jasné, že mezinárodní obchod bude ještě náročnější. Náš názor je, že všechny informace jsou dobré a je lepší být předem varován a včas se připravit. Zjistili jsme, že je užitečné plánovat dopředu a pochopit, kde mohou být úzká místa Brexitu a jak se jim co nejlépe vyhnout.


Management rizik


Pravděpodobně každá společnost provedla hodnocení rizik spojených s COVID-19 za účelem plánování návratu do kanceláří a továren. Je dobré ale rozšířit tato hodnocení na všechny obchodní aktivity – zejména pokud importujete ze zámoří. Je pravda, že existuje mnoho neznámých, ale skutečně pomáhá soustředit svou pozornost a definovat si, kam můžeme soustředit své úsilí. Neustále aktualizujeme své plány a rádi se podílíme o to, jak jsme sami k celé situaci přistoupili a co jsme se naučili.


Všichni doufáme v rychlý návrat k normálu, ale i nyní můžete dělat takové věci, abyste udrželi kontinuitu dodávek. Vždy vám rádi v tomto ohledu pomůžeme. Pokud potřebujete pomoci nebo poradit, neváhejte nás kontaktovat.


Přejeme všem našim zákazníkům především pevné zdraví v těchto těžkých dobách. Sami jsme odhodláni hledět do budoucnosti jen a jen s pozitivními výhledy.