Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…


Bezpečnost a ochrana zdraví jsou důležitou součástí naší práce. Proto se zaměstnanci z výroby, logistiky a údržby každoročně vzdělávají, aby své dovednosti a znalosti v této oblasti udrželi na nejvyšší úrovni.


Ano, jde o vážné téma, ale vždy se snažíme, aby naše školení končila také nějak netradičně a zábavně. To poslední jsme společně zakončili a ozvláštnili skvělým jídlem, pitím a neobvyklými outdoorovými aktivitami.


Nyní jsou naši zaměstnanci nejen odborníci v oblasti bezpečnosti, ale také kvalifikovanými jedinci v předvádění své síly, střelbě z laserových pušek a dojení krav.