Tradiční snídaně na podporu činností Oblastní charity Blansko

Eden je jedním z předních výrobců regálových systémů do obchodů, ale tím to nekončí. Umíme vytvořit i kreativní řešení vybavení obchodů. Prostě rádi děláme věci i jinak. A to je jeden z důvodů, proč pomáháme lokálním organizacím, projektům a službám. Jednou z organizací, kterou každý měsíc podporujeme, je Oblastní charita Blansko, která připravuje projekt Snídaně pro charitu. A my jsme jeho hrdou součástí. Tentokrát jsme snídali na podporu služeb Charitní krizové pomoci, která působí na území Jihomoravského kraje a je bezplatná.

Co tato služba konkrétně dělá?

  • Sociálně terapeutické činnosti (např. krizový rozhovor, nácvik, jak zvládnout obtížné situace)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování sociálních dávek
  • Podpora a pomoc při jednání s institucemi, úřady (umožnění telefonátů, doprovod)
  • Pomoc při sepsání a vyplnění složenek, formulářů, jejich podání
  • Pomoc při zajištění ubytování, v odůvodněných případech i zprostředkování potravinové pomoci
  • Pomoc při vyhledávání kontaktů a důležitých informací
  • Základní sociální poradenství (poskytnutí pomoci ohledně úřadů, institucí a dalších návazných služeb)
  • Zprostředkování následné odborné pomoci (např. psycholog, právník, kontakty na další instituce), nejen v rámci Oblastní charity Blansko
  • Poskytnutí informací (např. o sociálních dávkách), dle individuálních potřeb uživatele

Krásný projekt, kterým pomáháme potřebným a zároveň stmelujeme náš pracovní kolektiv. Jednoduše jsme spojili příjemné s užitečným. Líbí se i vám tato myšlenka? Pak se neváhejte obrátit na charitu ve vašem regionu. Stojí to za to.

Výrobce regálových systémů a kreativních řešení vybavení obchodů pomáhá ve svém regionu