Personalizace na základě dat

Čím více je chování nakupujících řízeno daty, tím více se rozšiřuje “personalizace” dat zaměřená na zákazníky.

Věrnostní programy poskytly jednoduchý přístup k získávání dat, ale pokročilejší techniky, jako je Web3 a Digital Village, poskytnou prostředí s otevřeným zdrojovým kódem pro bezpečné sdílení osobních informací, díky čemuž bude nakupující méně podezřívavý a méně hlídaný. Maloobchodní prodejci a značky si postupně uvědomují potenciál a možnosti systému Web3, který nabízí nástroje k dosažení vlastních udržitelných cílů, ale také zajímavé aktivity pro zákazníky.

V budoucnu bude maloobchod zaměřený na zákazníka zásadní strategií, neboť nakupující budou očekávat nabídku produktů podle svých předchozích preferencí – do značné míry jde o obousměrný proces mezi značkou a zákazníkem postavený na informovanosti, rozvíjení vztahu a důvěře.

Díky tomu, že ze zkušenosti z nákupu v obchodě zaznamenávají inteligentní nástroje, maloobchod založený na očekávaném chování zákazníka poskytne přesně to, co si zákazník přeje, v momentě, kdy si to přeje – anebo i dříve!