corporate-social-responsibility-header-b

LUDZIE.

PLANETA.

ZYSK. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wiemy, że nasza przyszłość zależy od przyszłości planety.

Dlatego też działania, które podejmujemy już dzisiaj, kładą podwaliny pod zrównoważony biznes i lepsze środowisko dla tych, którzy przyjdą po nas.

Wszystko zaczyna się od lokalnych społeczności, w których sprawy jesteśmy się w pełni angażujemy.

Kliknij tutaj,  aby przeczytać nasze Oświadczenie o polityce zrównoważonego rozwoju.

W Adamovie przyczyniliśmy się do powstania bio-korytarza w mieście oraz stref relaksu w tutejszym parku, a także...

Zmiana projektu budynku, aby lokalne ptaki mogły nadal wychowywać swoje potomstwo w gniazdach.

Inwestowanie w nowoczesną technologię eliminującą uciążliwe zapachy z naszej linii lakierniczej.

Ożywienie przestrzeni malunkami dzieci z lokalnego klubu artystycznego!

Wykorzystywanie ciepła generowanego przez naszą linię lakierniczą do podgrzewania wody w naszych pomieszczeniach, aby obniżyć zużycie energii.

A w Hirwaun...

Montaż zbiornika o pojemności 100 000 litrów do przechowywania wody deszczowej, której używamy w fabryce

Przejście na szklane butelki wielokrotnego użytku na mleko, aby zmniejszyć ilość odpadów plastikowych

Zapewnienie dostawcom stali odbioru i ponownego wykorzystania palet, co skutkuje zmniejszeniem ilości odpadów kierowanych na składowisko o około 20 ton rocznie.

Montaż przełączników światłoczułych oświetlenia w celu zmniejszenia zużycia energii.

Nieustannie poszukujemy nowych sposobów na ograniczenie naszej zależności od energii i wpływu na środowisko. Oto kilka kroków, które podjęliśmy…

  • Spełniamy najbardziej rygorystyczne limity emisji i utrzymujemy je na poziomie poniżej jednej dziesiątej obowiązujących wartości.

  • Sortujemy odpady ze wszystkich obszarów produkcyjnych, ponownie je wykorzystując i poddając recyklingowi, jeśli to możliwe.

  • Do pakowania produktów używamy specjalnych folii stretch, które są bardziej wytrzymałe i ograniczają ilość odpadów, a przy ich produkcji emituje się mniej CO2.

  • Opowiadamy się za brakiem tworzenia odpadów papierowych i plastikowych. Staramy się unikać niepotrzebnego drukowania dokumentów i tam, gdzie to możliwe, przechowujemy je wyłącznie w formie elektronicznej. Jeśli nie możemy uniknąć drukowania, używamy tylko papieru z recyklingu.

  • Wspieramy ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych w firmie. Aby zapobiec niepotrzebnemu używaniu butelek PET, zainstalowaliśmy system dystrybucji wysokiej jakości filtrowanej wody pitnej.

  • Mamy również na uwadze oddziaływanie na środowisko poprzez transport. Dlatego nasze produkty trafiają bezpośrednio do europejskich klientów. W ten sposób unikamy niepotrzebnej emisji i innych zanieczyszczeń wynikających z transportu do odległych miejsc. Ponadto zaczęliśmy używać pojazdów elektrycznych.

Nasze członkostwo w Sedex przyczynia się do poprawy warunków pracy w globalnych łańcuchach dostaw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ