corporate-social-responsibility-header-b

LIDÉ.

PLANETA.

PROFIT.

Sociální odpovědnost firem

Víme, že naše budoucnost závisí na budoucnosti celé planety.

Činnosti, které dnes provádíme, kladou základy udržitelného podnikání a lepší prostředí pro ty, kteří přicházejí po nás.

Začíná to našimi místními komunitami, kde jsme plně zapojeni.

Klikněte zde a přečtěte si naše prohlášení o zásadách udržitelnosti

V Adamově jsme přispěli na výstavbu městského biokoridoru relaxační zóny v místním parku a..

Změnili jsme naše stavební plány, jen abychom zajistili klidné místo, kde budou moci jiřičky vyvést své mladé potomky.

Investovali jsme do moderní technologie odstraňující zápach z naší lakovny.

Oživili jsme industriální centrum města zvětšeninami dětských kreseb, jež namalovali místní děti v rámci soutěže Mladých adamovských umělců!

Používáme přebytečné teplo z naší lakovny k ohřevu vody a snižování energetické náročnosti.

A v Hirwaun…

Instalovali jsme 100,000 litrovou nádrž na dešťovou vodu, kterou používáme v továrně.

Přešli jsme na opakovaně použitelné skleněné lahve a snížili tak množství plastového odpadu.

U našich dodavatelů oceli zajišťujeme sběr a znovupoužití palet, což má za následek roční úsporu 20 tun odpadu.

Instalovali jsme fotocitlivé spínače pro osvětlení a snížení spotřeby energie.

Neustále zkoumáme nové způsoby, jak snížit naši energetickou závislost a dopad na životní prostředí. Zde je jen několik kroků, které jsme podnikli

  • Splňujeme nejpřísnější emisní limity a zůstáváme pod desetinou současné zákonné úrovně.

  • Třídíme odpad ze všech výrobních oblastí, pokud je to možné, opětovně používáme a recyklujeme.

  • Pro balení výrobků používáme speciální streč fólie, které mají vyšší pevnost a snižují odpad, jakož i produkují nižší emise CO2 při jejich výrobě.

  • Zasazujeme se o „bezpapírový a bezplastový odpad“. Snažíme se vyhnout zbytečnému tisku dokumentů a pokud možno je uchovávat pouze v elektronické podobě. Pokud se nemůžeme vyhnout tisku, používáme pouze recyklovaný papír.

  • Podporujeme redukci plastů v rámci společnosti. Abychom předešli zbytečnému používání PET lahví, nainstalovali jsme systém s vysoce kvalitní filtrovanou pitnou vodou.

  • Přemýšlíme také o naší ekologické stopě, pokud jde o dopravu. Proto naše výrobky směřují přímo k evropským zákazníkům. Tímto způsobem se vyhneme zbytečné produkci emisí a jiných znečišťujících látek vznikajících z dopravy do vzdálených lokalit. Kromě toho využíváme také elektrické vysokozdvižné vozíky.

Jsme členy skupiny Sedex a pomáháme zlepšovat pracovní podmínky v globálních dodavatelských řetězcích.

ZJISTĚTE VÍCE